Voorschriften en Attesten

Voorschriften, attesten en formulieren worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en niet na telefonische aanvraag. Het RIZIV laat het afleveren hiervan zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. Uw arts zal tijdens de raadpleging voldoende voorschriften meegeven.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Respecteer dit en vraag enkel wat redelijk, ├ęcht en verantwoord is. Zowel de aanvrager als de schrijver van een vals attest zijn strafbaar, valse attesten zullen dus steeds geweigerd worden!